Iš Kolyma.lt Wiki.
(Nukreipta iš Berlagas)
Peršokti į: navigacija, paiešką

Berlag (rus. Берлаг, Береговой исправительно-трудовой лагерь) – 1948–1954 m. Rusijos „Dalstrojaus“ lagerių sistemoje veikęs ypatingasis SSRS Vidaus reikalų ministerijos lageris Nr. 5, buvęs ypatingųjų SSRS lagerių, skirtų politiniams kaliniams laikyti, sistemos dalimi.

Literinis žymėjimas: ЖО.

Valdybos vieta: Magadanas, Rusija.

Įsteigtas 1948 m. vasario 28 d., uždarytas 1954 m. birželio 25 d.

Kalinių skaičius: iki 32 000.

Lageriniai skyriai (rus. лаготделения) ir kalinių skaičius juose 1951-05-21 dienai: [1]

 • Nr. 1 prie Chenikandžos kombinato (rus. горнорудный комбинат «Хениканджа») – 1471
 • Nr. 2 prie Belovo vardo rūdyno (rus. рудник им. Белова) – 787
 • Nr. 3 prie Matrosovo rūdyno (rus. рудник им. Матросова) – 1517
 • Nr. 4 prie Butugyčiago kombinato Nr. 1 (rus. горнорудный комбинат № 1 «Бутугычаг») – 5929
 • Nr. 5 prie Lazo rūdyno (rus. рудник им. Лазо) – 2672
 • Nr. 6 prie Kanjono kombinato (rus. горнорудный комбинат «Каньон») – 956
 • Nr. 7 prie Aleskitovo kombinato (rus. горнорудный комбинат «Алескитовый») – 1635
 • Nr. 8 prie Utinkos aukso rūdos kombinato (rus. Утинский золоторудный комбинат) – 1552
 • Nr. 9 Elgeno anglies rajone (rus. Эльгенский угольный район) – 1063
 • Nr. 10 prie Arkagalos anglies valdybos (rus. Аркагалинское угольное управление) – 1671
 • Nr. 11 prie kasyklos „Dneprovskij“ (rus. прииск «Днепровский») – 1258
 • Nr. 12 prie Orotukano remonto gamyklos (rus. Оротуканский ремонтный завод горного оборудования) – 667
 • Nr. 13 prie Gorkio kasyklos (rus. прииск им. Горького) – 1450
 • Nr. 17 prie „Energostroj“ valdybos (rus. управление «Энергострой») – 1266
 • Nr. 18 prie I-osios „Dalstroj“ valdybos (rus. 1-ое управление «Дальстроя») – 1222
 • Nr. 19 – tranzitinis lageris Magadane (rus. Магаданский транзитный лагерь) – 379210.

Lageriniai punktai (rus. лагпункты, nepilnas sąrašas): [2] [3]

 • „Aleskitovyj“ (Indigirkos KPV volframo rūdynas)[4]
 • „ARES“ (Vakarų KPV Arkagalos anglies kombinato Šachtų valdyba Nr. 2)
 • „Arkagala“ (Vakarų KPV Arkagalos anglies kombinato Šachtų valdyba Nr. 1)
 • „Butugyčiag“
 • Centrinis tranzitinis lageris Nr. 18 Magadane (moterų)
 • Centrinis tranzitinis lageris Nr. 19 Magadane (vyrų)[5] („Ketvirtasis kilometras“)
 • Chenikandža“ (moterų lageris)
 • „Cholodnyj“ (Utinkos rūdynas)
 • „Čelbanja“ (Vakarų KPV)
 • „D-2“ („Energostroj“ valdyba)
 • „Dalstrojaus“ I valdybos objektų statyba (keletas lag. punktų)
 • Dneprovskij“ (Šiaurės vakarų KPV) (61°23′54″ š.pl. 151°47′46″ r.ilg. wikimapia.orgbing.com (iš paukščio skrydžio)Yandex.ru (žemelapis)GeoHack)
 • „Elgen-Ugol“
 • „Galimyj“ (Omsukčiano rūdynas)
 • „Imeni Belova“
 • „Imeni Čiapajeva“ (Šiaurės vakarų KPV)
 • „Imeni Gorkogo“ (Vakarų KPV)
 • „Imeni Lazo“ (Šiaurės vakarų KPV)
 • „Imeni Matrosova“ (Tenkos KPV, 1949-1950 m. „Imeni Berija“)
 • Janos KPV lageriniai punktai (keletas)
 • „Kadykčian“ (Vakarų KPV Arkagalos anglies kombinato Šachtų valdyba Nr. 3)
 • „Kanjon“ (Aukštut. Seimčiano kobalto kombinatas)
 • „Kolymsnab“ tresto lageris
 • „Kvarcevyj“ (Utinkos rūdynas)
 • „Miaundža“ („Miaundžlag“)
 • Omsukčiano rūdos sodrinimo fabrikas
 • Orotukano kalnų pramonės ir sodrinimo įrangos remonto gamykla
 • „Petrovič“ (Utinkos rūdyno skyrius)
 • „Piostraja Dresva“ („Berlago“ valdybos lageris)
 • „Promžilstroj“ statybų lageris
 • „Spokojnyj“ (Šiaurės KPV)
 • Tenkos KPV kombinatas Nr. 1
 • Tenkos KPV kombinatas Nr. 2
 • Tenkos KPV rūdynas Nr. 2
 • Utinkos aukso rūdos kombinatas

Istorija

Berlago įkūrimo pagrindu tapo SSRS Ministrų tarybos 1948 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. 416–159 „Dėl VRM griežto režimo lagerių organizavimo ypač pavojingų valstybinių nusikaltėlių laikymui“. „Ypač pavojingi valstybiniai nusikaltėliai“ čia buvo žmonės, kovoję prieš bolševikų režimą – Lietuvos ir kitų Rusijos pavergtų tautų laisvės kovotojai, pačios Rusijos kovotojai prieš bolševizmą – buvę emigrantai, antisovietinių organizacijų (menševikų, eserų, trockistų, anarchistų, monarchistų ir kt.) nariai, o taip pat bolševikai ir nepartiniai, kuriuos Rusijos valdžia paskelbė esant „liaudies priešais“, „šnipais“, „diversantais“ ir pan. Į šią kategoriją patekdavo taip pat asmenys, turėję arba potencialiai galėję turėti bolševikiniam režimui pavojingų ryšių su užsieniu.

Berlagas buvo įsteigtas 1948 m. vasario 28 d. SSRS Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 00219[6]. 1948 m. balandžio 29 d. SSRS Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 00469 nustatyta, kad jis bus pavaldus „Dalstrojui[7]. Berlagas netapo tuo metu jau egzistavusios „Dalstrojaus“ lagerių sistemos „Sevvostlag“ dalimi; savo gyvavimo pradžioje jis buvo operatyviai pavaldus Gulagui ir „Dalstrojui“, o 1949 m. rugsėjo mėn. buvo visiškai perduotas „Dalstrojaus“ lagerių valdybos žinion ir veikė lygiagrečiai Sevvostlagui.

Įkūrus Berlagą, į jį buvo perkelti visi politiniai kaliniai (t. y. asmenys, represuoti pagal Rusijos SFSR Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį) iš Sevvostlago, pastarajame paliekant kriminalinius nusikaltėlius. Be to, politinių kalinių į Berlagą buvo atvežta ir iš kitų SSRS lagerių pagal specialias Gulago paskyras. 1949 m. pradžioje Berlage buvo 15570 kalinių, iš jų 2165 moterų, o 1949 m. pabaigoje – 23906 kalinių, iš jų 4098 moterys.[8] Didžiausias kalinių skaičius – 31500 – buvo 1952 m.[7]

Perkelti į Berlagą kaliniai gavo numerius, kurie buvo prisiūti ant kalinio uniformos; pagal juos kaliniai buvo identifikuojami, šaukiami per patikrinimus. Pavardės ir vardai kreipiantis į kalinius Berlage nebebuvo naudojami.

1948 m. rugpjūčio 26 d. buvo patvirtinta Berlago struktūra. Joje buvo 15 lagerinių skyrių, apimančių 20 lagerinių punktų ir Centrinę ligoninę Chetos gyvenvietėje. Iš pradžių Berlago valdyba buvo Piostraja Dresva gyvenvietėje (dab. Magadano srities Omsukčiano raj.), vėliau ji buvo perkelta į Magadaną. Tuo tarpu lageriniai padaliniai daugiausia buvo sutelkti centrinėje „Dalstrojaus“ teritorijos dalyje.

Berlago valdybos viršininku buvo pulkininkas P. S. Bondarenko, vėliau – pulkininkas A. F. Vasiljev. Lagerinių padalinių apsaugą vykdė 86-oji konvojinė divizija, vėliau pavadinta SSRS Vidaus reikalų ministerijos Gulago sukarintos apsaugos 17 skyriumi.

Iškart po SSRS diktatoriaus Josifo Stalino mirties, 1953 m. kovo 18 d. išėjo SSRS Ministrų tarybos nutarimas Nr. 832-370ss, pagal kurį „Dalstroj“ buvo perduotas SSRS Metalurgijos pramonės ministerijos žinion, jo lageriai – SSRS Teisingumo ministerijos Gulagui, o Berlagas – SSRS Vidaus reikalų ministerijos Vyriausiajai kalėjimų valdybai.[9]

1954 m. birželį Berlagas buvo panaikintas, o jo lageriniai padaliniai perduoti 1953 m. rugsėjį įsteigtai Šiaurės rytų pataisos darbų lagerių valdybai (USVITL, rus. УСВИТЛ – Управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей).

Papildoma informacija

Berlagas „Memorialo“ duomenų bazėje 1. Ю.Г. Пилявец. История особого лагеря № 5 МВД СССР «Береговой». In Безопасность уголовно-исполнительной системы, 2009 Nr. 3(7).
 2. Žinynas Sistema ispravitelno-trudovych lagerej v SSSR 1923-1960. Maskva: Zvenja, 1998. (Система исправительно-трудовых лагерей в СССР 1923—1960: Справочник / Общество «Мемориал». Гос. архив РФ. Сост. М. Б. Смирнов. Под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. Москва: Звенья, 1998). ISBN 5-7870-0022-6.
 3. Столица (Maskva), 1991 m. Nr. 16.
 4. KPV - kalnų pramonės valdyba („Dalstrojaus“ valdymo vienetas, rus. ГПУ – горно-промышленное управление)
 5. Иосиф Лернер. Прощай, Россия! : Мемуары «американского шпиона» / пер. с англ. И. Дашинского. Kfar Habad (Israel):Yad HaChamisha Press, 2006, 307 p.
 6. Приказ МВД СССР от 28.02.1948 г. № 00219 «Об организации особых лагерей МВД»
 7. 7,0 7,1 Д. Шкапов. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР (memo.ru)
 8. А. Г. Козлов. Наречённый Берлаг (kolyma.ru)
 9. С. Сигачёв. История Дальстроя (kolyma.ru)