Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Lageris:

1. Aptverta saugoma teritorija, paprastai atokiau nuo gyvenviečių, kurioje laikomi įkalinti žmonės. Oficialioje rusų terminijoje tokia teritorija paprastai vadinama lageriniu punktu (rus. лагерный пункт, лагпункт) arba lageriniu skyriumi (rus. лагерное отделение, ЛО).

2. (oficialioje rusų terminijoje – pataisos darbų lageris, PDL, rus. исправительно-трудовой лагерь, ИТЛ) Įkalinimo įstaiga – juridinis asmuo, turinti valdymo organą – valdybą (rus. управление), susidedanti iš daugelio lagerinių skyrių ir punktų; iš esmės tai – lagerių kompleksas, dažnai išsisklaidęs didelėje teritorijoje ir turintis kelias dešimtis ar šimtus tūkstančių kalinių (pvz., 1932–1948 m. visi Kolymos regiono lageriai priklausė vienam PDL – Sevvostlagui, kuriame maksimalus vienu metu kalinčių žmonių skaičius siekė 190 tūkstančių).

Lageriniai padaliniai

 • lagerinis skyrius (rus. лагерное отделение, ЛО)
 • lagerinis punktas (rus. лагерный пункт, ЛП)
 • atskirasis lagerinis punktas (rus. отдельный лагерный пункт, ОЛП)
 • baras (rus. участок)
 • komandiruotė (rus. командировка)

Lagerių režimai

 • palengvintas (rus. облегченный)
 • bendrasis (rus. общий)
 • sustiprintas (rus. усиленный)
 • griežtas (rus. строгий) (nuo 1948 m.)
 • baudžiamasis (rus. штрафной)
 • katorginis (rus. каторжный) (nuo 1943 m.)

Nuotraukos