Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką
XX-asis LPKB „KOLYMA” SUVAŽIAVIMAS
REZOLIUCIJA
DĖL ANTILIETUVIŠKOS PROPAGANDOS IZRAELIO PARLAMENTE
Rumšiškės, 2008 m. birželio 21 d.
1944 m. Kaniūkų kaime, Šalčininkų rajone, sovietų partizanų būrys brutaliai išžudė šio kaimo gyventojus, o patį kaimą sudegino. Žuvo 38 civiliai gyventojai.

Prieš kurį laiką Seimo narys Rytas Kupčinskas įteikė Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai pranešimą apie galimai dar gyvus kai kuriuos žmones, galėjusius dalyvauti minėtose žudynėse. Prokuratūra ėmė ieškoti vieno iš minimų asmenų - buvusios sovietų partizanės Fainos Brancovskajos, norėdami išsiaiškinti, ar ji dalyvavo toje operacijoje.

Tai sužinojęs, Izraelio parlamento (Kneseto) narys, „Israel beitenu” frakcijos pirmininkas ir tarpparlamentinės grupės „Izraelis-Lietuva” narys Robert Ilatov š. m. birželio 4 d. inicijavo Knesete specialius parlamentinius klausymus, pavadintus „dėl Lietuvos vyriausybės ketinimų patraukti teisman žydų partizanus”. Jau pats toks klausimo formulavimas reiškia, esą Lietuvos valdžia persekioja buvusius partizanus už tai, kad jie yra žydai.

Šiame Kneseto posėdyje Ilatov be kita ko paskelbė, esą Lietuvos generalinė prokuratūra iškėlė bylą Fainai Brancovskajai, kaltindama ją masiniu taikių gyventojų žudymu Kaniūkuose. Tai yra melas, kadangi jokia byla Brancovskajai neiškelta.

Ilatov taip pat sakė, esą Lietuvos Generalinė prokuratūra sudarė persekiotinų sovietų partizanų sąrašą, kuriame esą yra vien tik žydiškos pavardės. Jis paragino Izraelio vyriausybę imtis žygių, kad būtų užkirsti „antisemitiniai veiksmai, besiribojantys su tikru žydų persekiojimu”.

Toliau kalbėdamas Ilatov teigė, esą Kaniūkuose žuvo „38 nacių kolaborantai lietuviai”, ir esą Lietuvos prokuratūra nepersekioja lietuvių tautybės nacių kolaborantų - net nebando jų apklausti.

Kneseto posėdyje taip pat kalbėjo Izraelio užsienio reikalų ministro pavaduotojas Madžali Vachabė, kuris parlamento nariams teigė, esą Lietuva yra iškėlusi baudžiamąją bylą Izraelio piliečiui Icchakui Aradui „už lietuvių žudymą dalyvaujant partizaninėje veikloje”. Kaip žinia, tokia byla Aradui nėra iškelta.

Vachabė taip pat pareiškė, esą Lietuva pareikalavo išduoti Aradą, o Izraelis griežtai atsisakė tą padaryti, ir pareikalavo iš Lietuvos nutraukti bylą prieš Aradą, bet lietuviai to reikalavimo esą neįvykdę.

Tokių pasisakymų atmosferoje Izraelio parlamento nariai priėmė sprendimą perduoti bylą Kneseto užsienio reikalų ir gynybos komitetui, kad šis paruoštų „praktines rekomendacijas, kaip daryti spaudimą Lietuvai visais įmanomais kanalais, įskaitant įtakingų žydų lobistų Jungtinėse Amerikos Valstijose galimybes”.

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavimas mano, kad tokie žinomai melagingi Izraelio parlamento bei vyriausybės atstovų pasisakymai plenariniame Kneseto posėdyje yra ne kas kita kaip oficialiu lygiu vykdomas antilietuviškų nuotaikų kurstymas, siekiant supriešinti lietuvių ir žydų tautas.

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavimas reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetas ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija deramai reaguotų į šiuos Roberto Ilatovo ir Madžalio Vachabės veiksmus, išreikštų protestą dėl antilietuviškos kampanijos Izraelio parlamente, ir imtųsi visų galimų priemonių informuoti Izraelio Kneseto narius apie tikrąją padėtį Lietuvoje (net ir, reikalui esant, išsiunčiant laiškus kiekvienam Kneseto nariui asmeniškai).

Priimta Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavime 2008 m. birželio 21 d.

Papildoma informacija