Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką
XX-asis LPKB „KOLYMA” SUVAŽIAVIMAS
REZOLIUCIJA
DĖL KOMUNIZMO NUSIKALTIMŲ ĮVERTINIMO
Rumšiškės, 2008 m. birželio 21 d.
Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavimas sveikina prasidėjusią Europos Komisijoje diskusiją apie komunizmo nusikaltimus Europos ir pasaulio tautoms, siekiant atstatyti istorinį teisingumą ir pasmerkti stalinistinę Sovietų Sąjungos ideologiją ir režimą taip, kaip yra pasmerkta nacistinės Vokietijos ideologija ir režimas.

Hitlerizmas pasižymėjo tuo, kad tai buvo valstybinė masinė žmonių naikinimo politika, be jokių gražesnių idealų. Stalinizmas gi veidmainiškai skelbė šviesų rytojų, tačiau iš tikrųjų vertė žmones vergais, ubagais, uždarinėjo juos į koncentracijos stovyklas ir fiziškai naikino.

Vakarų Europos šalių gyventojai turi suvokti, kas atsitiko su jų rytiniais kaimynais. Rytų ir Vidurio Europos šalių gyventojai kurkas labiau nukentėjo nuo totalitarinių režimų nei vakariečiai, nes Stalino režimas buvo daug žiauresnis nei nacistinis. Stalino diktatūra truko kurkas ilgiau, nei Hitlerio diktatūra. Stalinizmo aukų skaičius keleriopai viršija hitlerizmo aukų skaičių.

Nacizmas yra smulkiai išnagrinėtas, žinomas ir pasmerktas pasaulinėje visuomenėje. Prie to prisidėjo ir pati Vokietija, suprasdama ir pripažindama istorines klaidas. Tаčiau apie komunizmą beveik nediskutuojama, jo padaryti nusikaltimai iki šiol nėra pripažinti nusikaltimais prieš žmoniją tarptautiniu mastu.

Europą turi vienyti bendra atmintis, ir nacizmo bei stalinizmo nusikaltimai turi būti traktuojami vienodai - kaip režimai, atnešę didžiulę žalą valstybėms bei jų visuomenėms.

Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavimas ragina Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinį direktoratą palaikyti siekį atstatyti istorinį teisingumą ir imtis žygių, kad stalinistiniai nusikaltimai Europoje būtų pasmerkti ir traktuojami taip pat, kaip ir hitleriniai nusikaltimai.

Priimta Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma” XX suvažiavime 2008 m. birželio 21 d.

Papildoma informacija

Europos Komisijos atsakymas į šią rezoliuciją (pdf)